Selected country:   flag
Select country

Polski Rynek Kapitałowynajnowocześniejszy na świecie z Pressiton

Unifikacja rynku kapitałowego:

http://www.pressitoncloud.com/For_Corporate_Clients_pl_PL.html

 

Metodologia Wszystko Widzące Oko Pressiton:

"Nie mówimy klientom tego co wiedzą. Pokazujemy to czego nie widzą."

http://www.pressitoncloud.com/PressitOn_All_Seeing_Eye_Revealed_pl_PL.html2018-12-20  Wycena wartości spółek, zagwarantowanie płynności rynku

https://businessinsider.com.pl/finanse/fundusze/trigon-tfi-problemy-z-plynnoscia-w-funduszach/mmyzk7q
"Sam proces zarządzania ryzykiem w TFI został uznany za niezgodny ze sztuką."
"Unikaj niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (z uwagi na ograniczoną informację, nikt postronny nie będzie ci mógł pomóc w ocenie funduszu)."

Pressiton Exchange Direct Listing rozwiązuje WSZYSTKIE problemy opisane w artykule.

Umożliwiając pozyskiwanie kapitału zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poprzez ich zaufanie do metodologii Pressiton All Seeing Eye.


Docelowe przeniesienie całego obrotu do łancucha Directed Acyclic Graphs (PressDAG-chain), czyli formy blockchain, pokaże wszystkie transakcje powiązane, zarówno w ruchu giełdowym, jak i pomiędzy funduszami, likwidując patologię pompowania kursów akcji społek, w ramach jednego TFI.

Ten krótkoterminowy zysk szkodzi wszyskim uczestnikom rynku kapitałowego.

2018-12-18  Zwiększenie odpowiedzialności członków Rad Nadzorczych

https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/nowelizacja-ustawy-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych/6kwvwgv
"Zapisano w nim, że za niedopełnienie obowiązków, także nieumyślne, członkom rad nadzorczych ma grozić do trzech lat więzienia"Dzięki użyciu platformy Pressiton Exchange, Rady Nadzorcze mogą w pelni zrozumieć sytuację finansową nadzorowanych podmiotów.

A zgodnie z propozycjami nowymi przepisów, muszą. Fakt, że Ministerstwo Sprawiedliwości częściowo się wycofało z ich wdrożenia niczego nie zmienia, gdyż w obecnej sytuacji prawnej, i skutkach afer, to udziałowcy / akcjonariusze spółek będą skarżyli Rady Nadzorcze, za niedopełnienie obowiązków.


Członowie Rad Nadzorczych nadzorują firmy w celu ich rozwoju, i potrzebują precyzyjnych, niezależnych informacji o stanie przedsiębiorstwa.

Platforma Pressiton Exchange Direct Listing, jest jedynym skutecznym rozwiązaniem, do zwiększeństwa bezpieczeństwa prawnego członków Rad Nadzorczych.

 

2018-12-17 Analiza emitentów obligacji

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/pch-capital-problemy-ze-splata-obligacji/8r949df


Umieszczenie porfolio firm emitujących obligacje na Pressiton Exchange Direct Listing, i głęboka analiza finansowa, przedstawiona inwestorom w prosty sposób,  gwarantuje zrozumienie przepływów finansow między tymi firmami, i zwiększenie bezpieczeństwa inwestycyjnego:

http://www.pressitoncloud.com/PressitonExchange_pl_PL

Na przykład, w kolumnie po prawej stronie  widać zakładkę ZASTRZYK KAPITAŁU, której uzupełnienie, na podstawie wielkości emisji obligacji, lub pożyczki bankowej, pokazuje wpływ tego zobowiązania na  sytuację finansową firmy w przyszłości.

 


2018-12-16 Pomoc SKOK-om i Bankom Spółdzielczym w realizacji programów naprawczych.

W Polsce występuje narastający problem ze specjalistami:

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/knf-kontrola-najwyzszej-izby-kontroli/5sv8zj5
"Prezes NIK wskazał, że na liście osób, które były wyznaczane jako kurator do nadzoru banków w trudnej sytuacji finansowej, pojawiły się
osoby niemające odpowiedniego wykształcenia. KNF ma obowiązek prowadzenia kontroli w bankach, a z raportu wynika, że około 85
proc. banków spółdzielczych nie było objętych żadną kontrolą."

Jeżeli dzisiaj, w boomie gospodarczym, całe obszary rynku bankowego są w zapaści, to przy nadejściu kryzysu, od tąpniecia na rynku finansowym dzieli bardzo niewiele.

Systematyczna realizacja programów naprawczych na Pressiton Exchange Direct Listing jest unikalnym , i skutecznym rozwiązaniem.

 

2018-11-22 Pracownicze Plany Kapitałowe

https://www.gpw.pl/wydarzenie?cmn_id=107660&title=Konferencja%3A+Pracownicze+Plany+Kapita%C5%82owe

Jedyną szansą na sukces PPK jest przebudowanie polskiego rynku kapitałowego, aby do pieniędzy pracowników, dokładane były  systematycznie środki zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Ich zaufanie  wynosi dzisiaj zero.

Wielkość zaangażowania inwestorów insytucjonalnych będzie decydowała o wysokości emerytur, które, przeznaczane na konsumpcję są w każdym kraju znaczącym elementem trwałego wzrostu gospodarczego, poprzez powiększanie poziomu sprzedaży produktów i usług przez firmy.

Pressiton Exchange Direct Listing jest wyjątkowym pomostem, między inwestorami zagraniczymi a firmami.


2018-03-10  Globalna ekspansja giełdowa


https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/gpw-nie-kupi-gieldy-z-izraela/q1jmwmn
"Warszawski parkiet nie został wybrany do kolejnego etapu rozmów w tej sprawie. proc. udziałów w Tel Aviv Stock Exchange".

Wyłącznie Pressiton Exchange Direct Listing tworzy potencjał GLOBALNY.

Na świecie jest kilkadziesiąt Państw bez rynków kapitałowych.

Głównym problemem dla zaistnienia giełd w tych krajach jest brak zaufania inwestorów, do wyników finansowych przedstawianych przez lokalne firmy.

Pressiton Exchange Direct Listing z unikalną metodologią Pressiton All Seeing Eye, te rynki kapitałowe kreują, aby stać się giełdowym graczem globalnym, z centralą w Polsce.


2017-11-28 Analiza obligacji przez Instytut Analiz i Ratingu

https://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/polska-agencja-ratingowa-zacznie-oceniac-obligacje/y9dc1hf

To niewłaściwy kierunek.

Wykonywanie  ratingów przez GPW, czyli spółkę Skarbu Państwa, oznacza odpowiedzialność za uczciwość emitentów z następującymi konsekwencjami:

* koszty dla podatników za każdą niewypłacalność emitenta, ponieważ wszyscy nabywcy niespłaconych obligacji będą skarżyć GPW, i Skarb Państwa.  Zawsze.

Przykład:
https://www.forbes.com/sites/timworstall/2017/01/14/moodys-864-million-penalty-doesnt-solve-the-basic-economic-problem-with-ratings-agencies/
"864 miliony dolarów kary dla Moody's nie rozwiązuje podstawowego problemu ekonomicznego z agencjami ratingowymi."

Takie kary czekają Skarb Państwa.


* zaburzenie oceny ryzyka dla całego rynku, przez przeniesienie odpowiedzialności końcowej na Skarb Państwa, i stworzenie fałszywego poczucia bezpieczeństwa, uczestnikom tego rynku.

Wystarczy jeden duży niewypłacalny podmiot, lub kilka mniejszych,  sumujących się na setki milionów PLN niewypłacalności, aby została podważona wiarygodność całej GPW.  Co naraża Pracownicze Plany Kapitałowe, przyszłość wszystkich Polaków.

Bardzo trudno się mówi inwestorom, zwłaszcza indywidualnym, że "my to nie my".

Będą procesy sądowe, zamieniane w spektakle polityczne, co może doprowadzić do upadku każdy Rząd.

GPW potrzebna jest współpraca z niezależnym podmiotem trzecim, posiadających unikalne rozwiązania, takim jak Pressiton Exchange Direct Listing.


2014 - 2017 Przelom w naukach kwantowych, oraz Artifical intelligence

 

 

http://www.pressitoncloud.com/New_perspective_on_a_quantum_entanglement_en_EN.html

Na uniwersytetach w USA i Kanadzie dowodniono tzw. quantum advantage, czyli gigantyczny potencjał obliczeniowy komputerów kwantowych.

Praca własna nad systemem wykorzystania algorytmów kwantowych na komputerach klasycznych (PressALG-quant), w celu przejścia na komputery kwantowe w momencie ich pojawienia. Zakończona sukcesem.


Analiza rozwiązań  Google Deep Mind - Alpha Go, w zakresie możliwości wykorzystania na Pressiton Exchange Direct Listing, do tworzenia projekcji rozwoju firm, przy wsparciu systemów Artificial Intelligence.

Stworzenie własnego modelu neuronu, do zastosowania w neural networks, w modelu Directed Acyclic Graphs (PressDAG-neuron).
Przygotowanie do połączenia z algorytmami kwantowymi. Zakończone sukcesem.

Stworzenie własnej formuły blockchain, opartej na Directed Acyclic Graphs (PressDAG-chain)
Biały ekran, pod spodem.


Analiza możliwości stworzenia inteligentnej struktury: PressDAG-neuron + PressDAG-chain, która będzie się uczyła ze smart-contracts, a także samodzielnie tworzyła oprogramowanie do nowych wersji Pressiton Exchange Direct Listing. Wyzwanie....


___________________________________________________________________________________________________________________________

2013 Odmowa współpracy z firmami poszukującymi kapitału.

Wszystkie z kontaktujących się firm, które nie chciały się poddać analizie ich biznesu na Pressiton Exchange Direct Listing, trafiły ostatecznie na Catalyst.

Wszystkie nie spłaciły obligacji. Mogły mieć miliony na koncie i rozwijający się biznes.

Dowód strukturalnej niewydolności analitycznej polskiego rynku kapitałowego. Czeka uporczywa praca nad zmianami.


2012-03-21 Uratowanie firmy Polimex


Analiza na platformie Pressiton Exchange Direct Listing, za pomocą metodologii Pressiton All Seeing Eye, wykazała rok przed audytorem stratę firmy w wysokości 1 miliarda PLN, podczas gdy oficjalnie zaudytowane dokumenty potwierdzały niewielki zysk.Let's work together.

There is only one Pressiton. Yours...

Pressiton Team
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wyślij zapytanie, w celu rozpoczęcia podróży do najbezpieczniejszej finansowej przystani na świecie:
Pressiton Exchange Direct Listing.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

PODSTAWY TEORETYCZNE PRESSITON EXCHANGE DIRECT LISTING

Czym jest Pressiton Exchange:


W strefie Euro ECB co miesiąc pompuje w gospodarkę 60 -80 miliardów EUR, to samo FED, czy Bank of Japan, oraz wiele innych Banków Centralnych:

http://www.pressitoncloud.com/ECB_Corporate_Sector_Purchase_Programme_en_EN.html


Aby wygrać globalny wyścig gospodarczy NBP również musi się włączyć, nikt na świecie nam w tym nie pomoże.


http://www.pressitoncloud.com/Regulatory_Technical_Standards_en_EN.html


Część w języku angielskim:

Glossary:

EBA - European Banking Authority
CRR - Capital Requirements Regulation
CRD - Capital Requirement Direction
CRCU - Credit Risk Control Unit
IRB - Internal Rating Based Approach
LGD - Loss Given Default
PD - Probability of Default
RTS - Regulatory Technical Standards


PASE - Pressiton All Seeing Eye methodology
PASE Strength - additional layer of information
PASE Debt  - unique insight into a company debt situation


"The EBA is required to develop draft regulatory technical standards for the methodologies of the competent authorities to assess the integrity of the assignment process and the regular and independent assessment of risks. Finally, according to Article 180(3)(b) of the CRR the regulatory technical standards should also specify the methodologies according to which competent authorities shall assess the methodology of an institution for estimating the PD. "
“The Capital Requirements Regulation (CRR) and the Capital Requirements Directive (CRD) 1 set out prudential requirements for banks and other financial institutions which have been applied from 1 January 2014. Among others, the CRR contains specific mandates for the EBA to develop draft regulatory technical standards (RTS) to specify the assessment methodology competent authorities shall follow in assessing the compliance of an institution with the requirements to use the Internal Ratings Based Approach (IRB Approach).”


By working with Pressiton, the EBA can verify and optimize the standards used by the Regulatory Authorities in each country, and to precisely compare a final results of their work.

Pressiton All Seeing Eye (PASE) methodology allows to present the results in a continuously monitored, and independently assessed way:

http://www.pressitoncloud.com/PressitOn_All_Seeing_Eye_Revealed_en_EN.html

“The EBA has given due consideration to the fact that these RTS must be applied in a proportionate manner. While it is important that the assessment is made in a consistent manner, it is also important that the requirements can be applied in a practical manner and do not impose overly onerous burdens on supervisory authorities and institutions in, for instance, the case of minor model changes.”


The financial institutions have an access to the Pressiton System and they are updating a situation when necessary, (with all previous inputs recorded) and the final outcome presented in a form of a graph:

Continuous Supervisory Model

An uniqueness of the Pressiton System also lies in a interconnectedness of data, which means that all regulatory changes by the EBA can be firstly checked out, with the results show on the Pressiton Exchange, to see if the changes introduction improves a quality of the information, to avoid any unnecessary work for the regulators and the supervised entities.

This creates a self-learning model.

“The risk weighted exposure amounts for equity exposures covered by the IRB Approach can be calculated using of one of the following methods: the simple risk weight approach, the PD/LGD approach and the internal models approach, as laid down in Article 155(2)-(4) of the CRR. Permissionto use the PD/LGD approach or the internal models approach has to be granted by the competent authorities in accordance with Article 151(4) of the CRR.”


A calculation for any methods is coming from a detailed source data from the financial institutions, which allows to double verify the results.


“Subject to prior permission of the competent authorities, the implementation of the IRB Approach may be carried out sequentially, as laid down in Article 148 of the CRR. The rating systems implemented by the institution according to the plan for sequential implementation of the IRB
Approach (the so-called roll-out plan) have to be approved by the competent authorities before the institution starts using them for the purpose of own funds requirements calculation. Additionally, also subject to prior permission of the competent authorities, some exposures may be permanently exempted from the use of the IRB Approach. The permission for permanent partial use (PPU) of the Standardised Approach is granted in accordance with Article 150 of the CRR. “


“One of the most important roles in the implementation of the IRB Approach is played by the credit risk control unit or units. They are responsible, among others, for the development of rating systems and their monitoring, as well as for active participation in the implementation and validation of models. Therefore, competent authorities should verify if those units are adequately equipped and managed and that they are located at an adequate level of the institution. In order to perform their tasks in an objective manner these units have to be independent from those originating or renewing exposures.”


PASE, PASE Strength and PASE Debt are the rating systems themselves, with the results presented in a simple, comparative form on the Pressiton Exchange.

This means that the analysis of the financial institution as the whole, and the financial institution clients, can be carried out with using the same methodology, which synchronizes the efforts of the regulators with a market day to day situation.


“Since highly qualified staff are required both in the credit risk control unit and for the validation function, the assessment of the adequacy of the level of independence should be based on the proportionality principle. As a minimum, in smaller institutions, the staff performing the validation function should be separate from the staff responsible for model design or development.”.

Pressiton System significantly lowers the cost, both for the authorities, and for the supervised financial and non-financial entities.

PressXAI-TravelTM

The first Hotel Reservation System in the world, with the availability of choosing individual rooms, or even the beds in the hostel's case.

The Press-Travel has many AI features, to interactively help the customers, in evaluating the best booking options, with all transactions made in the Press-DAG chain.

The word DAG comes from the Directed Acycylic Graphs, which is the most modern form of a digital information storage, with:
* no fees
* no mining
* smart contracts
* very fast transactions

Therefore, the system is been used for the Oil / LNG, and the other commodities transactions, too.
All is written in one, unified language, which speeds up a development enormously, and allows a maximum cyber-security.
A real breakthrough is pegging our currency, the GLOBAL-GDP and its countries equivalents to the GDP-s, with all details available to our customers.